Kombinat je nastao 1960 godine iz zadruga “Lipovac” i “Morava” u zanatsko uslužno preduzeće sa sedištem u Lapovu, a od 25.09.1970. godine tadašnje preduzeće dobija naziv koje nosi i danas, Građevinsko industrijski kombinat “1. Maj” Lapovo.

GIK 1. MAJ ima dugu tradiciju u proizvodnji betonske galanterije, svojevremeno je u bivšoj SFRJ pokrivalo preko 25% tržišta. GIK 1. MAJ pripada grupi građevinskih preduzeća koji 100% svoga poslovanja bazira na proizvodnji građevinskih materijala i betonskih elemenata, te proizvodnji separisanog i prirodnog šljunka. GIK “1. Maj Lapovo” DOO bavi se proizvodnjom betonskih elemenata za niskogradnju i putnu privredu, proizvodnjom betonskih elemenata za visokogradnju kao i eksploatacijom peska i šljunka.

Asortiman proizvoda sadrži sve vrste ivičnjaka,kanalete kao i sve ostalo namenjeno za izgradnju putne infrastrukture, zatim sve vrste behaton ploča namenjenih za uređenje gradskih trgova,trotoara, parkinga kao i raznih drugih gradskih površina, te na kraju i armirane i neramirane cevi raznih profila namenjenih za vodovodne mreže, fekalne kanalizacije i razne druge odvode. GIK 1 MAJ DOO LAPOVO od sredine 2015 godine je u vlasništvu češke kompanije Logik s.r.o.Asortiman kompanije “Gik 1. Maj Lapovo” broji više od 12 000 proizvoda.
U mogućnosti smo da proizvedemo sve od betona: od stubova za električnu energiju do pragova za železnicu,
kao i sve u skladu sa zahtevima i tehničkom dokumentacijom naručilaca.BETONSKE CEVI BETONSKI IVIČNJACI DEKORATIVNE PLOČE PROIZVODI SPECIJALNE NAMENE SEPARACIJA ŠLJUNKA
Proizvode se od vibropresovanog betona. Ovako proizvedene cevi visokog su kvaliteta u skladu sa tehničkim propisima i kao takve zadovoljavaju raznovrsne zahteve potrošača. Prave se u različitim dimenzijama. Koriste se za oivičenje parkinga, kolovoza i ulica. Betonski ivicnjaci, razlicitih dimenzija, proizvode se od vibropresovanog betona. Vidne površine mogu biti u sivoj i beloj boji, sve u zavisnosti od želje kupca. Dekorativne ploče, u boji i sive, koriste se za popločavanje trgova, platoa, trotoara, uređjenje parkova i vrtova. Prozvode se u nekoliko oblika: Behaton ploča, S olimpija, pravougaona ploča, šestougaona ploča,osmougaona ploča, raster ploča. Putni branik duzine 2m,4 m i 6 m koristi se kao zaštitna betonska ograda na putevima.
Zavrsni konus koristi se kao završni elemenat za završetak sahte. U zavisnosti od zahtevanog opterećenja proizvode se ne armirani i armirani završni konusi.
Kanali - izrađujemo i razne vrste kanala i koruba za odvođenje vode.
Proizvodnja peska i šljunka direktno iz korita reke i sa eksploatacionih polja u priobaljju reke Velike Morave. Separisani materijal je vrlo viskokog kvaliteta te kao takav garantuje izradu kvalitetnog betona.

PREUZMITE PDF KATALOG